ලොව පුරා කොරෝනා ආසාධිත මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ දෙක ඉක්මවයි

ලොව පුරා කොරෝනා ආසාධිත මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ දෙක ඉක්මවා ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි එමෙන්ම ලොව පුරා සමස්ත කොරෝනා අසාධිතයින් ගණන 28ලක්ෂ ඉක්මවා ඇති බව සදහන් කරයි වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් ඇමරිකා වෙන් වාර්තා වන අතර පනස් දහස ඉක්මවා ඇත තවදුරටත් කොරෝනා වෛරසය පැතිරෙන නිසා සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත ක්‍රියා කරන ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *