ලොවපුරා කොරෝනා මරණ 50000 දහස ඉකමවයි අසාධිතයින් ලක්ෂ 10 ආසන්නයට

ලොව පුරා කොරෝනා මරණ 50000 දහස ඉකමවා ඇති බවත් අසධිතයින් ලක්ෂ 10 ආසන්නයට පැමිණ ඇති බවත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි පවතින තත්වය යටතේ මේ ගෙවෙන්නේ කොරෝනා වසංගතයේ ඉහලම අගයන් වෙත ලගාවීම ආසන්න වීම නිසා සියලු දෙනාම තම රටවල සෞඛ්‍ය අංශ ලබාදෙන උපදෙස් සහ ක්‍රියාමාර්ගයන්ට අනුගත වන ලෙසත් දැනුම් දෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *