ලොව පුරා කොරෝනා මරණ 31000 දහස ඉක්මවයි!!

ලොව පුරා සමස්ථ අසාධිතයින් ගණන ලක්ෂ හතට ආසන්න වෙයි

  • ලෝක ජනතාවම භීතියට පත්කර ඇති නව කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වීමෙන් සමස්ථ ලොව පුරා සිදුවූ මරණ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 31 දහස ඉක්මවා තිබේ. ලොව පුරා මේ වන විට වාර්තා වන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 68,1706 වේ.
  • ඒ අනුව මේ වන විට ලොව පුරා කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වීමෙන් වාර්තා වී ඇති මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 31882 කි.
  • ඒ අතරින් වැඩිම මරණ ප්‍රමාණයක් එනම් 10.023 ක් වාර්තා වී ඇත්තේ ඉතාලියෙනි.
  • මීළඟට වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් ස්පාඤ්ඤයෙන් වාර්තා වන අතර එම ගණන 6528 කි.
  • කොරෝනා වෛරසය පැතිරුණු චීනයෙන් වාර්තා වන මරණය සංඛ්‍යාව 3,300 ක් වේ.
  • ඉරානයෙන් මරණ 2640 ක් ප්‍රංශයෙන් මරණ 2314 ක් හා අමෙරිකාවෙන් මරණ 2191 ක් වාර්තා වෙයි.
  • ලොව වැඩිම කොරෝනා අසාධිතයින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් එනම් රෝගීන් 12,4686 ක් අමෙරිකාවෙන් වාර්තා වෙයි.
  • එහි දෙවන ස්ථානය ඉතාලියෙන් වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 92,472 කි.
  • ලොව පුරා රටවල් සහ භූමි ප්‍රදේශ 199 ක මේ වන විට කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවී තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *