ලෝක සමුළුවකට ඉදිරිපත්වුණු කුඩාම බිළිදා නවසීලන්තයෙන්

නවසීලන්ත අගමැතිනියගේ තුන්මස් වියැති බිළිදා

එකසත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිය පැවැත්වෙන ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නුවර එකසත් ජාතීන්ගේ මුලස්ථානයේ දී කාගේත් ඇස ගිය සංවේදී දසුන වූයේ නවසීලන්තයේ අගමැතිනිය රාජ්‍ය නායක සමුළුව සදහා තම තුන්මස් වියැති කුඩා දරුවාද සමගින් සහභාගී වීමය තම දරුවාට තවදුරටත් මව්කිරි අවශ්‍ය නිසා ඇය මෙලෙස තම සැමියා සහ කුඩා බිළිදා සමගින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසියට සහභාගී වන බව දැනුම් දී ඇත මෙහිදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලය නවසීලන්ත අගමැතිනියට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් මහා මණ්ඩල සැසිය පැවැත්වෙන ප්‍රධාන ශාලාවේද ලබාදෙන ලදී.කුඩා බිළිදා සදහා විශේෂ අමුත්තන් සදහා නිකුත්කරන හැදුනුම්පතක්ද ලබාදී ඇත. එය මෙතෙක් පවතී මහා මණ්ඩල සැසිවාරවලදී ලබා දී ඇති අඩුම වයසේ හැදුනුම්පත වශයෙන් හැදින්විය හැක. ලෝක සමුළුවකට ඉදිරිපත්වුණු කුඩාම බිළිදා වශයෙන් නවසීලන්ත අගමැතිනියගේ මෙම දරුවා බවට වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *