ලෝක ගුරු දිනය සැමරූ හිපන්කන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන්

ගුරුවරුන්ට බුලත් හරුල්ලක් දී දෙපා නැමැද වැද නමස්කාරය

ජයකාන්ත ලියනගේ ගෙනෙන වාර්තාවකි

ඌරගස්මන්හන්දිය, හිපන්කන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන් විසින් අද (08) ලෝක ගුරු දිනය සමරනු ලැබීය. ලෝක ගුරු දිනය පසුගිය 06 දිනට යෙදී තිබුණ අතර එදින රජයේ නිවාඩු දිනයක් වූ බැවින් හිපන්කන්ද කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිසු දරු දැරියන් ගුරු දිනය සැමරීම අද (08) දිනයට යොදාගෙන තිබුණි.

එහිදී සියළුම සිසු දරු දැරියන් සියළුම ගුරුවරුන්ට බුලත් හරුල්ලක් දී දෙපා නැමැද වැද නමස්කාර කරන ලද අතර මල් කළඹක්ද දී ගුරුවරුන්ට ගෞරවය පුද කළේය.

විදුහල්පති ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී කමල් ශ්‍රී ලියනගේ මහතාගේ උපදෙස් හා මෙහෙයවීම යටතේ මෙම වැඩ සටහන සංවිධානය කර තිබුණි. සිසු දරු දැරුයන් තුල යහපත් සිතුවිලි හා විනය ගරුක බව ඇති කොට ශිෂ්ඨ සම්පන්න පුරවැරසියන් පිරිසක් ගොඩ නැගීමේ අරමුණින් ලෝක ගුරු දින වැඩ සටහන සැලසුම් කල බව කමල් ශ්‍රී ලියනගේ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ගුරු දින වැඩ සටහනේ විවිධ අවස්ථාවන් නිරූපනය වන පරිදි ඡායාරූප 06 ක් මේ සමග එවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *