වෛරසයෙන් මිදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් උපදෙස් මාලාවක්

කොරෝනා වෛරසය අවධානමෙන් ආරක්ෂා වීම සදහා අනුගනය කලයුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් පිළිබධව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවකදී ජනතාව දැනුවත් කරන ලදී ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ රෝස් අඩිනම් මහතා විසින් එහිදී සදහන් කලේ කොරෝනා වෛරසය අසාදිත වුවහොත් දුම්පානය සහ මත්පැන් භාවිතය මගින් එහි බලපෑම වැඩිවන බව අවධාරණය කරන ලදී එමෙන්ම පැණි බීම සහ සීත අධික පානයන් භාවිතය හැකිතාක් අඩු කරන ලෙසද සදහන් කරයි එමෙන්ම රෝගය වැලදුණු රෝගීන්ටදිනකට වරක් ශරීර උෂ්ණත්වය ඇතිකරන අභ්‍යාස ලබාදිය යුතු බවත් සදහන්කරයි හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම පිරිසිදුව සිටීමත් විධිමත් සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදයන් පමණක් පිළිපැදීමත් විවිධ අත්හදා බැලීම් නොකරන ලෙසත් සදහන් කරයි.මෙම උපදෙස් රටකින් රටකට නොව සෑම පුද්ගලයෙකුටම පොදුවේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මගින් ලබා දෙන උපදෙස් බවත් වැඩි දුරටත් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *