ලෝක බැංකුවෙන් අපේ රටට මුදල් අනුමත කරලා තියෙන්නේ // හිටපු අගමැති කියයි

ලෝකයේ සියලු රටවල් වල රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සදහා සමාජ දුරස්ථ භාවය ඇතිකළා අපේ රට එම සීමාවන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමට යනවා මෙලෙස සමාජ දුරස්ථ භාවය නැති කිරීම රට නැවත අනතුරේ හෙලීමක් දැයි අපි රජයෙන් අසනවා එසේ කල යුත්තේ වෛද්‍ය සංගම් සහ වෘතීය සමිති එකග තත්වයෙන් අනෙක් කරුණ තමයි අපි PCR පරීක්ෂණ කටයුතු වැඩිකිරීම කල යුතුමයි

එසේම අත්යවශ සේවා වල නිරත සේවාවන් ගැන මීට වඩා සැලකිල්ල දැක්විය යුතුයි අපේ රටේ පරීක්ෂණ කට්ටල මුව ආවරණ ඇතුළු වෛද්‍ය උපකරණ අපට තිබෙනවද ඒ සදහා රජය ගෙන ඇති පියවර මොනවාද ජනතාවගේ ජීවිත අනතුරේ හෙලන්න එපා රජයේ නිවේදන සංකීර්නයි පරස් පරයි.තේරුම් ගැනීමට අසීරුයි පොදු සහ සරල සන්නිවේදන ක්‍රමයක් ඇති කරන්න

අපේ රට වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුව මුදල් අනුමත කරලා තියෙන්නේ එනිසා මේ පියවර ගැනීම සදහා කිසිම මුල්‍යමය අඩු පාඩුවක් නැහැ ය නැහැ අපි පක්ෂයක් විදියට රට ගැන සිත කටයුතු කරනවා රජය කල යුත්තේ ජන ජීවිතය නැවත නාග සිටුවීමයි රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි කැපීමෙන් රජයට මේ විශාල ආර්ථික අර්බුධයෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න බැහැ

රජය දැන් කල යුතු වන්නේ විපක්ෂයට හෝ පැවති ආණ්ඩුවේ දොස් කීම නොව වහාම රට කඩිනමින් යථා තත්වයට පත්කර ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීමට කටයුතු කිරීමයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය රටවල් නැවත ප්‍රතිසංවිධාන ගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීති මාලාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා ඒවා සහ මෙරට සෞඛ්‍ය අංශ ලබාදෙන උපදෙස් අනුව ජනතාව කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *