විමල්ගෙන් ජවිපෙට මිලියන 10 ක වන්දියක් // “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත”

වාණිජ මහාධිකරණයේ ගොනුකළ නඩුවේ තීන්දුව

2008 වර්ෂයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුනේන් ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව විමල් වීරවංශ මහතා රචනා කරන ලද බවට ප්‍රකට නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත කෘතිය බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා රුපියල් කෝටියක වන්දියක් ගෙවන ලෙස ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතාට එරෙහිව කොලඹ වාණිජ මහාධිකරණයේ ගොනුකළ නඩුවේ තීන්දුව අද දිනයේ ලබාදෙන ලදී.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 10ක වන්දියක් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ගෙවීමටත් එම කෘතිය විකිණීම තහනම් කිරීමටත් අධිකරණය නියෝග කර ඇති අතර මෙම කෘතිය හරහා බුද්ධිමය දේපළ පනත උල්ලංඝණය කර ඇති බවද අධිකරණය තම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

විමල් වීරවංස මන්ත්‍රීවරයා 2007 වසරේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු විසින් කරුණු විකෘති කරමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභාවට අයත් ලිපි ලේඛණ භාවිතා කරමින් මෙම “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” කෘතිය මුද්‍රණය කරන ලදී. එම අවස්ථාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් එහි ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා මහතා ඊට එරෙහිව අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගත් අතර එම අවස්ථාවේදීම එම කෘතිය විකිණීමට එරෙහිව අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් ලබා දෙන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *