රසායනික පොහොර මිටි 5 ක් වෙනුවට කාබනික මිටි 25 ක් කන්දට අදින්නේ කව්ද???

වැහි කාලෙට කාබනික පොහොර ගංගා වලට සේදිලා යාවි කාබනික පොහොර තේ වගාවට අපලයි

රසායනික පොහොර මිටි පහක් දාපු තේ හේනට කාබනික පොහොර මිටි 25 ක් දාන්න වෙයි කවුද මේවා කන්දට ගෙනියන්නේ පොහොර මිටි පහ ගෙනියන්නෙත් අමාරුවෙන් අපේ තේ කර්මාන්තය කඩා වැටෙනවා දැනටත් අත්තම් කුලිය ගෙවන්න අමරුව්යි පොහොර මිටි 25 විතර තේ කන්දට ගෙනියන්න අත්තම් කීයක් යාවිද කාබනික පොහොර ඉක්මනින් පොලවට උරාගන්නේ නැහැ වැස්සට මේවා කන්දේ ඉදලා පහලට සේදෙන්න පුළුවන් පහල ජල පද්ධතියට මොනවද වෙන්නේ අපිට මේ තේ වගාව වගේම ජලයත් අවශ්‍යයි රසායනික පොහොර වලට අපි හුරු වෙලා හුගක් කල් තේ ගසට කොපමණ කාබනික පොහොර යොදන්වද කියලා දන්නේ නැහැ එක පොහොර මිටියක් තේ ගස් වටේට දමන්න වරුවක් යනවා මේවගේ පොහොර මිටි 25 ක් දාන්න දින කීයක් යාවිද මේවා අපිට තියෙන ගැටළු දැනට පොහොර හිගය නිසා තේ ගස් කහ වෙලා තියෙන්නේ තේ දල්ල කඩන්න බැහැ හරිම තදයි ගනකම් ඒවා වතු හිමියන් ගන්නේ නැහැ තේ ගහ කොළ ගැහෙනවා අපි අමාරුවෙන් ලොකු මහත් කරගත්ත තේ ගහ විනාශ වෙනවා දකින්න අමාරුයි මේ දිනවල පවතින පොහොර හිගය සහ කාබනික පොහොර තේ වගාවට එක්කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ අදහස වී ඇත මේ කාබනික පොහොර සංකල්පය හොදවෙන්න පුළුවන් එහෙත් මේක හරියට අත්හදා බලලා තීරණය කලයුතු නොවේද ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *