අබලන්ව ඇති දික්ඔය ග්ලැන්කන් මාර්ගය හදන්නේ කවදාද ??

හැටන් මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

දික්ඔය ග්ලැන්කන් රෝහල් ප්‍රදේශයේ සිට නිව්ටන් දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය වසර ගනනාවක් පුරා දැඩි ලෙස අබලන් තත්වයන්ට පත් විමත් සමග එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම මාර්ගය ඔස්සේ නිව්ටන්, පුලියාවත්ත, සාංචිමලේ,ෆෝඩයිස්, වැනි ප්‍රදේශවලට ඉතා පහසුවෙන් ගමන් කිරිමට ඇති කෙටි මාර්ගය වන අතර මෙම මාර්ගය වසර ගනනාවක් පුරා මෙසේ දැඩි ලෙස අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙවර මැතිවරණයේදි කිසිදු අයකුට ඡන්දය නොදෙන බවත් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එම ජනතාව පවසනුයේ ඉහත ප්‍රදේශවල සිට දික්ඔය ග්ලැන්කන් දිස්ත්‍රික් මුලීක රෝහලට පැමිනිමට ඇති කෙටිම මාර්ගය මෙයයි එත් මෙම මාර්ගය දැනට වසර කිපයක සිටම දැඩි ලෙස අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග මෙම මාර්ගයේ රෝගියකු හෝ රැගෙන යාමට දැඩි ලෙස අපහසුයි.

එම තත්වයන් මත වෙනත් දුර මාර්ගයකින් තමයි හදිසි රෝගියකු රැගෙන එන්න වෙන්නේ මෙම කෙටි මාර්ගයෙන් රෝගිය රැගෙන ඒමට ත්‍රිරෝධ රථයක් අය කරන්නේ රුපියල් දෙසියක පමන මුදලක් එත් මාර්ගයේ තියෙන අබලන්තාවය හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ නැවිත් දුර මාර්ගයෙන් රෝහලට ඒම සදහා ත්‍රිරෝධ රථයක් රුපියල් 1500/=ක් 1800/=ක් පමන මුදලක් අය කරනවා මෙම මුදල තමන්ට දරා ගැනිමට අපහසුයි.

මෙම කෙටි මාර්ගය අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග අමාරු රෝගින් දුර මාර්ගයෙන් රැගෙන ඒමේදි මේ වන විට හත් දෙනකු පමන මිය ගොස් තිබෙනවා.

මැතිවරණ කාලවලදි බොහෝ දේශපාලකයන් මෙම මාර්ගය නවිකරන කර දෙන බවට විවිධ පොරෝන්දු ලබා දෙනවා එත් මැතිවරනවලින් පසුව එම පොරෝන්දු මෙම දේශපාලකයන්ට අමතක වෙනවා එම තත්වයන් මත වසර ගනනවාක් පුරා අපි දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වෙලායි ඉන්නේ.

මෙම මාර්ගය මෙසේ අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග පාසල් දරුවන් තුන්සිය දෙනකු පමන දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වෙලා ඉන්නවා මේ පිලිබදව කොතෙක් අදාල බලධාරින්ට දැන්නුවත් මෙවන තෙක් මෙම මාර්ගය හැදිමට මේ කිසිවෙක් පියවර අරගෙන නැහැ එම තත්වයන් මත මෙපමන කලක් බොරු පොරෝන්දු ලබා දුන් දේශපාලකයන්ට අපි මෙවර  ඡන්දය ලබා නොදිමටයි හිතා ගෙන ඉන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *