එඩ්වඩ් ගුණසේකර ගම්පහට මොනවද කලේ // ගම්පහ පුරවැසි සටහන

මේ එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා පළමුව නියෝජනය කල ආසනය වන දිවුලපිටියේ ජේෂ්ඨ පුරවැසියෙකු අප වෙත ලබාදුන් ඒ චරිත සහතිකයි!! ගම්පහ ජනතාව වෙනුවෙන් වසර 30 කට ආසන්න කාලයක් දේශපාලනය කරමින් නොකිලිටි දේශපාලන ගමක් යමින් ජනතාවගේ විශ්වාශය රකිමින් තනතුරු අභරණ කරනොගත් ගම්පහ විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා වශයෙන් ඉදිරියටම යන හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා ගම්පහ වැදගත් දේශපාලනයේ නිරත අතලොස්ස අතර සිටින ජනතා නායකයෙකි ඔහු දේශපාලනයේ වැජඹුණු චරිතයක් නොවන අතර පොඩි මිනිසා ගමේ මිනිසා වෙනුවෙන් එදත් අදත් යුතුකම් ඉටුකරණ ජනතා නායකයෙකි ඔහු මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතුම නායකයෙකි ඒ වෙනුවෙන් දිවුලපිටිය මිනුවන්ගොඩ සහ මීරිගම ජනතාව පෙළගැසී සිටින බව එම පුරවැසියා අවසන් වශයෙන් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *