අපි දැනටත් සතියක් ප්‍රමාදයි වහාම “රැපිට් ටෙස්ට්” කරන්න // GMOA කියයි

කොවිඩ් 19 පරීක්ෂණය කලයුතු 42000 ක් සමාජයේ ඉන්නවා

අපි දැනට පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය තමයි PCR එම පරීක්ෂනයට් සැහෙන වෙලාවක් යනවා රජයේ වෛද්‍ය සංගමය විදියට පෙන්වා දීලා තියෙනවා එක පරීක්ෂණයට විතරක් ප්‍රමාණවත් මදි කියලා ඒවගේම දැනට කොවිඩ් 19 වෛරසයට නිරෝධායනට ලක්වී සිටි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු නිරෝධායන සහිතිකය සමග පැමිණ රෝගීන් හැටියට වර්තතා වෙලා තියෙනවා එහෙමනම් නිරෝධායනය වී යන අයව පරීක්ෂණයට ලක්කළ යුතුයි යන ස්ථාවරයේ තමයි අපි සිටින්නේ දැනට තිබෙන පරීක්ෂණ ධාරිතාව 750 කරන්න පුළුවන් ඒක 1500 දක්වා වැඩි කරමින් ඉන්නවා ඊයේ පැවති තාක්ෂණික කමිටුවේදී හෙළි වුණා

අපි දැනට කරන්නේ පරීක්ෂණ 300 ක් විතරයි කියලා දැනට වාර්තාවී තිබෙනවා හමුදා බුද්ධි අංශ විසින් දැනට වාර්තාවී ඇති රෝගීන් සමග ගැටුණු 42000ක් පමණ පිරිසක් හදුනාගෙන තියෙනවා එහෙනම් කවදාද අපි මේ පරීක්ෂණ ටික කරලා ඉවර කරන්නේ අවම වශයෙන් මෙටික කරලා ඉවර කරන්න දවස් 42 ක් පමණ යනවා හැබැයි අපිට තියෙනව ඉක්මනින් කල හැකි පරීක්ෂණ ක්‍රම වේදයන් රැපිට් ටෙස්ට් කියලා ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්චාවේදී එතුමා එකග වුණා එම කරණය සමග සතියකට පමණ ඉස්සර වෙලා රැපිට් ටෙස්ට් කරන්න කියලා තාක්ෂණික කමිටුවක් හදලා උපදෙස් දීලා තිබුනා මෙම රැපිට් ටෙස්ට් කරන්න කියලා අද වනතුරු මේ සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ

මේ රැපිට් ටෙස්ට් එකට යන්නේ මිනිත්තු 15 ක් වගේ කාලයක් යන්නේ ඉතා අඩුම පිරිවැයක් යෙදෙන්නේ 1000 වඩා අඩු මුදලක් යන්නේ අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි අපි ඉතා පැහැදිළිව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාට කීවා නමුත් මෙම ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලානැහැ කියලා 27000 ක් තිබෙන දවසේ තමයි අපි මේක කීවේ දැන් මේක 42000ක් බවට පත්වෙලා පරීක්ෂණ වලින් නෙගටිව් වෙන අය ගෙදර යවන්න කියලා අපි කීවේ නැහැ ඒ අය පරීක්ෂණ කරලා නැවත නැවත පරීක්ෂණ කරලා තමයි ගෙදර යවන්න ඕන අපි සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට නැවත කියනවා වහාම තාක්ෂණික කමිටු තීරණත් සමග කටයුතු කරන්න දැනටත් සතියක් ප්‍රමාදයි වහාම මෙම තීරණ අනුව හෙට අද දිනයේම මෙම කටයුතු ආරම්භ කරන්න මෙයයි අපිට කොරෝනා වසංගතයෙන් ගැලවීමට තිබෙන මග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *