“යහ පාලනයේ හොරු දෙකට බෙදිලා තරග කරනවා” අපිට අභියෝගයක් නැහැ-හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා කියයි

“යහ පාලනයේ හොරු දෙකට බෙදිලා තරග කරනවා” අපිට අභියෝගයක් නැහැ-හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලන්සා කියයි

අපට අද විපක්ෂය සමග කිසිම තරගයක් නැහැ. කොරෝනා වසංගතය දුරුකළ සාර්ථක රාජ්‍ය නායකයෙකු සාර්ථක ආණ්ඩුවකට ජනතාව කෘතගුණ සලකන බව විශ්වාසයි. යහපාලන ආණ්ඩුවට 90 වතාවක් දැනුම් දීලා තියෙන වෙලාවක පාස්කු ප්‍රහාරය වලක්වා ගන්න බැරි වුනා. කුණුගොඩවල් හිසට කඩන් වැටිලා. අවි ගබඩා පුපුරවලා කරපු රට විනාශ කරපු යහ පාලන ආණ්ඩුව අසාර්ථකභාවය ජනතාව දුටුවා.

අපිට පක්ෂයක් විදියට මේ මැතිවරණයේදී 3/2 එහා ගිය ජයග්‍රහණය ලබන්න කිසිම බාධකයක් නැහැ. රනිල්ගේ පැත්තේ ඉන්නේ මහ දවල් මහ බැංකුව හොරා කඩපු කණ්ඩායමයයි. සජිත් මහත්තයගේ කණ්ඩායමේ ඉන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කණ්ඩායම. එම කණ්ඩායම් දෙක මේ රටේ අපරාධ දෙකකට සම්බන්ධ කණ්ඩායම් දෙකක්.

මේ සියලු දෙනාම යහපාලන ආණ්ඩුවේ වැරදි වලට වග කියන්න ඕන. අද අපි සාර්ථක ගමනක් ගම්පහ දියත් කරලා තියෙනවා. අපිට තියෙන එකම අභියෝගය වැඩි මන්ත්‍රී ආසන ගණනකින් දිස්ත්‍රික්කය දිනන එක. ඒ සදහා අපි සුදානම්. ජනතාව සුදානම්. රට නිවැරදි මාවතේ යන බව ජනතාව දන්නවා. කොරෝනා රැලි දෙක නොවෙයි. මොන විනාශකාරී රැලි ආවත් වසංගත ආවත් රට බේරගන්න පුළුවන්. නායකයෙක් ඉන්නවා කියලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඔප්පු කරලා ඉවරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *