මනාපය ජනතාවට අයිති දෙයක් පොහොට්ටුවේ විජයග්‍රහණයට අපි ගම්පහට නායකත්වය දෙනවා

අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා රට ගැන කියනවා සජිත් පිස්සු දොඩවනවා සජිත් රටේ මිනිස්සු ගැන දන්නා තරම තමයි දැන් කියවන්නේ අද පාස්කු ප්‍රහාරයේ චුදිතයන් පරීක්ෂණ සදහා ගෙන එන එක මැතිවරණ කොමිසම් නවතන්න කියලා පොලිස්පතිට ලිපි යවනවා අපි කතෝලික සභාව විදියට එක මතයක සිටිනවා ඒ තමයි මැරුණු මිනිසුන්ට සාධාරණයක් වෙන්න ඕන ඒ මිනිසුන්ට සාධාරණයක් වෙන්න ඕන කියන තැන එදත් සිටියා අදත් සිටිනවා මට මේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ නායකයන් හොද තනතුරක් දෙන බව විශ්වාසයි නායකයන් අපි කව්ද කියලා දන්න නිසා හොද තනතුරක් මට ලැබෙන බව විශ්වාසයක් තියෙනවා ඒ වෙනුවෙන් මේ කටානේ මිනිස්සු අපිත් සමග පෙලගසෙයි කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා

මනාපයට පොරකන එක නවතන්න අපි පක්ෂයක් විදියට ගම්පහ වැඩිම බලයක් පොහොට්ටුවට ලැබෙන්න සලසමු මම මුදල් වියදම් කලේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒක බලාගෙන ඉන්න බැරි මිනිස්සු අපිට මඩ ගහනවා අපිට චෝදනා කරනවා මේක බලාගෙන ඉන්න බැරි කට්ටියක් කුහක කම ඉස්සරහට දමලා වැඩකරන්න හදනවා මේවාට අපි හොදින් මුහුණ දෙනවා අපි මුදල් වියදම් කරන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේවා මම කියන්න හිටියේ නැහැ එත් මිනිස්සු මේවා දැනගන්න ඕන එහෙම නැතිව අපි වට්ටලා ගන්න හදන ජයග්‍රහණය මොකද්ද මේවා ජනතාව තේරුම් ගත යුතුයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *