සුව විරුවන්, රණ විරුවන් හා සමානව ලංගම විරුවන්ද අගයමු.

ශ‍්‍රී ලංගම සමස්ත සේවකයින් හා සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමය

සුව විරුවන්

සුව විරුවන්, රණ විරුවන් හා සමානවම ලංගම විරුවන්ද සිහිපත් කළ යුතුයි.

මුඛ ආවරණ නැත – අත්වැසුම් නැත – වෙනත් වෛද්‍ය පහසුකම් නැත.

විශේෂ දීමනා නැත. උත්සව අත්තිකාරම් නැත.

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ශ‍්‍රී ලංගම සේවකයින් තම ජීවිත අනතුර පවා නොතකා මව් බිම වෙනුවෙන් උපරිම සේවය ඉටු කරමින් සිටී. නමුත් මුඛ ආවරණ, අත්වැසුම් හෝ වෙනත් වෛද්‍ය පහසුකම්ද නොමැතිව අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත ලංගම සේවකයින් හට රජය මගින් ලබාදි යුතු අවම සැලකිල්ල හෝ ලබා දී නැති බව කිව යුතුය. එසේම බලධාරීන්, පාලකයින් මාධ්‍ය ආයතන මගින් ඔවුන් සිදුකරන සේවය අගය කරන්නේද නැත. ශ‍්‍රී ලංගම සමස්ත සේවකයින් හා සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමය ඔබ කරනා අගනා සේවය ඉහළින්ම අගය කරන්නෙමු.

ස්තූතියි.මෙයට,විශ්වාසී,සේපාල ලියනගේ

ප‍්‍රධාන ලේකම්සමස්ත ලංකා ප‍්‍රවාහන සේවක සංගමය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *