මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග ජලාශවල ජල මට්ටම් සිග්‍රයෙන් ඉහලට

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා හැටන්

 මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග ජලාශවල ජල මට්ටම් සිග්‍රයෙන් ඉහල යාමත් සමග විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය පිටාර ගැලිමට ලක්ව ඇති අතර තැන තැන පස් කදු කඩා වැටිමක්ද සිදුව ඇත.

15වන දින දහාවල් සිට මධ්‍යම කදුකරයට ඇද හැලෙන මෙම වර්ෂාවත් සමග විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයේ ජලය 16වන දින පිටාර ගැලිමට ලක්ව ඇති බවත් ලක්ෂපාන ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් අගල් දෙකක් පමන විවෘත කිරිමට පියවර ගත් බවත් එම ජලාශ බාර නිලධාරියකු පවසන ලදි.

පවතින වර්ෂාවත් සමග දියගල ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට ගලක් පෙරලීමෙන් එම නිවසට හානි සිදුව ඇති අතර දියගල නොර්ටන් මාර්ගයේ තැන තැන පස් කදු මාර්ගයට කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ රථා වාහන ධාවනය කරවිමෙදි ඉතා කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කරවිමට පියවර ගැනිමට සියලු රියදුරන් පියවර ගත යුතු බව නොර්ටන් පොලිසියේ  නිලධාරියකු පවසන ලදි.

පවතින මෙම වර්ෂාවත් සමග විටින් විට හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හා හැටන් නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ දැඩි මීදුම් තත්වයන් පවතින බවත් එම තත්වයන් මත මෙම මාර්ගවල රථ වාහන ධාවනය කරවිම ඉතා කල්පනාකාරිව සිදු කල යුතු බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *