රටටම ආදර්ශයක් දුන් මීරිගම නගරයේ කසල එකතුකරන කතුන්ට දෝත පුරා තෑගි

සියුමැලි දෑතින් නිවස ගෘහයක් කරන කාන්තාව ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වෙනුවෙන් අව්ව වැස්ස නොතකමින් මීරිගම නගරය සුපිරිසුදු නගරයක් කිරීම වෙනුවෙන් දිවියම කැප කල කාන්තාවන් ඇගයීම වෙනුවෙන් විශේෂ සම්මාන සහ ත්‍යාගයන් පිරිනැමීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර තිබුණි නව දේශපාලන දර්ශනයක් වැඩපිළිවෙලක් රැගෙන මීරිගම උපන් මීරිගම ජනතාවට සේවය කිරීම සදහා ඉදිරිපත්ව සිටින සුනේත්‍රා සමරකෝන් මැතිණිය විසින් සම්මාන සහ ත්‍යාගයන් වෙනුවෙන් අනුග්‍රහය ලබාදෙන ලදී

මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ කසල රැගෙනයන ටැක්ටරයේ වැඩ කරන කාන්තාවන් සහ මීරිගම නගරයේ කසල එකතු කිරීමේ කාර්යේ නිරතව සිටින කාන්තාවන් සදහා සම්මාන සහ ත්‍යාගයන් ප්‍රධානය සිදු කෙරෙණි මෙතෙක් ලංකාවේ මෙවැනි උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් සංවිධානය කර නොමැති අතර මීරිගම පරිසර සන්ධාන එකමුත්ව විසින් උපහාර උත්සවය සංවිධාන කරන ලදී මීරිගම නගරයේ ප්‍රධාන හෝටලයක් මේ සදහා වෙන්කර එම කාන්තාවන් සදහා අහාර පාන වලින්ද මෙහිදී සංග්‍රහ කිරීම දක්නට ලැබුණි මෙම අවස්‌ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා ඇතුළු මහජන නියෝජිතයන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වන ලදී.

මෙහිදී අදහස් පලකල මීරිගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායිකා සුජාතා සමරකෝන් මහත්මිය සදහන් කලේ මෙවන් අදහසක් තම දදරු පවුල රැක ගැනීම වෙනුවෙන් සිදුකරණ මෙම සේවාව සැබවින්ම වටිනාකමක් ලබාදිය යුතුයි මීරිගම පරිසර සංවිධාන වල ඉල්ලීමක් මට ඉදිරිපත් කළා මම දේශපාලනයට ඇවිත් තවම වසර දෙකයි කනතාවක් විදියට මීරිගම දිරිය කාන්තාවන් වෙනුවෙන් උපහාර පිදීම වෙනුවෙන් එකතු වෙන්න ලැබීම සතුටක් වගේම කාන්තාවක් විදියට එම කාන්තාවන් දිරිමත් කිරීමට ලැබීම ලොකු භාග්‍යක් රටේ කාන්තාවන් අද විවිධ රාජකාරී කරමින් ජාතික ආර්ථිකය වෙනුවෙන් විශාල දායකත්වයක් සපයන මේ යුගයේ මීරිගම කාන්තාවන් නගරය අලංකාරව තබාගැනීම වෙනුවෙන් කරන කාර්ය මට විශාල සතුටක් වගේම දුකක් දැනෙනවා

ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ඇතිකිරීම යුගයේ අවශ්‍ය තාවයක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය මත විශේෂ සුභසාධන වැඩපිළිවෙලක් ඇතිකිරීමට. හැමදාම මේ කාන්තාවන් නගරය පිරිසිදු කිරීම රාජකාරියක් වුනාට ඔවුන් කාන්තාවන් කාන්තාවට නිවස සහ දරුවන් ගැන බැලීමට වැඩි කාලයක් අ වශ්‍යයි ඒ නිසා මේ කාන්තාවන් කරන සේවය වගේම ඔවුන්ගේ අනාගතය ගැනත් බලන්න ඕන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *