උෂාන්ගෙන් උස පැනීමේ ශ්‍රී ලංකා වාරතාවක්

මෙරට උස පැනීමේ ශුරයෙකු වශයෙන් කරලියට පැමිණ සිටින උෂාන් තිවංක අමෙරිකාවේ පැවැති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී උස පැනීම ගෘහස්ථ අංශයේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් පිහිටු වීමට සමත්ව ඇත ඒ, මීටර 2යි දශම 2යි 5ක දක්ෂතාවක් දක්වමිනි.එම තරග ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය ද උෂාන් ට හිමි විය.ඒ අනුව ඔහු බිඳ දැමුවේ 2015 වසරේදී මංජුල කුමාර කටාර්හි දෝහා නුවර පැවැති ගෘහස්ථ මලල ක්‍රීඩා තරගයකදී මංජුල කුමාර මීටර 2යි දශම 2යි 4ක දක්ෂතාවක් දක්වා තිබුණි.

උෂාන් තිවංක මෙරට උස පැනීමේ ජාතික ශුරයා පමණක් නොව මෙරට මලල ක්‍රීඩාවේ අනාගත ආයෝජනයක් බවත් මව් බිමට ජාත්‍යන්තරයේ නමක් තබන ක්‍රීඩකයෙකු බවද අප සදහන් කරන ලදී අප විසින් මෙම උස පැනීමේ ක්‍රීඩා තරුව ගැන අවස්ථා ගණනකදී වාර්තා කරන ලදී එදා මෙම ක්‍රීඩකයාගේ දක්ෂතා ඇගයීම වෙනුවෙන් එවකට නියෝජය අමාත්‍ය වරයෙකු වූ රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙත අප කල ඉල්ලීම අනුව උෂාන් තිවංක වෙත උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත් වන ලදී අද උස පැනීමෙන් ලෝකය ජය ගන්නට සුදානම් වන උෂාන් තිවංක වෙත එදා උපකාර කල රන්ජන් රාමනායක අද සිරබත් කෑමට සිදුව ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *