ජනපති MCC ගිවිසුම වෙනුවෙන් ගත් තීරණයට ඇමරිකාවේ ප්‍රසාදය

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී පක්ෂ විපක්ෂ වේදිකාවේ දැඩි කථා බහට ලක්වූ MCC ඇමරිකානු ගිවිසුම න්මිලේනියම් චැලේන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුම පිළිබඳව සලකා බැලීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ගත් තීන්දුවට එක්සත් ජනපදය සිය සතුට පල කර තිබේ.

එක්සත් ජනපද තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් එක්සත් ජනපදය වෙනුවෙන් ඒ බව සඳහන් කර ඇත.

ඇය පවසන්නේ එළඹෙන අගෝස්තුවේ පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසු MCC ගිවිසුම පිළිබඳව සලකා බැලීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බවයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ගත් එම තීන්දුව පිළිබඳව එක්සත් ජනපදය ගරු කරන බවද ඇය සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *