ඇමරිකාවේ සිට පැමිණි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරියා PCR ප්‍රතික්ෂේප කර රට තුළට පැමිණෙයි!!

ඇමරිකාවේ සිට පැමිණි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු කටුනායක බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපලින් PCR පරීක්ෂණයට මුහුණ දීම ප්‍රතික්ෂේප කර රට තුලට ඇතුලත් වී ඇත අදාල නිලධාරියා එලෙස ගුවන් තොටුපලින් පිටව ඇත්තේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පහසුකම් මතය මේ සම්බන්ධයෙන් ගුවන්තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගමේ උප සභාපති තුමා සදහන් කලේ එවැනි පිටවීමක් සිදු කර ඇති බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සහ විදෙස් කටයුතු අමත්යනාශය දැනුවත් කර ඇති බවත් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇති බවත් සදහන් කරන ලදී මෙරට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ අනිල් ජාසිංහ මහතා සදහන් කලේ මෙරටට ඇතුළු වෙන කිසිවෙකුට PCR පරීක්ෂණයකින් තොරව ඇතුළු වීම කල නොහැකි බවත් එවැනි තත්වයක් සිදුවීම සොයා බැලිය යුතු බවත් සදහන් කරන ලදී විදෙස් කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් වරයා සදහන් කලේ එවැනි පැමිණීමක් සිදුව ඇත්නම් එහි වගකීම තමන්ට භාරගැනීමට නොහැකි බව සදහන් කරන ලදී නිරෝධායන නීතිය සමබන්ධයෙන් මෙරට ක්‍රියාත්මක නීතිය ලොකු යට එකකුත් පොඩි අයට තව එකක් වශයෙන් සමාජ ගතවී ඇති මතය නැවත තහවරු කරන බවත් මෙවැනි පැමිණීම් තුලින් මෙරට ජනතාවට සැකයක් සහ බියක් ඇතිවන බවත් රජය මේ සම්බන්ධයෙන් වහාම පියවරක් ගෙන කරුණු පැහැදිලි කල යුතු බව ජනතා විමුක්ත්ති පෙරමුණේ නලින්ද ජයතිස අදහස් පළකරමින් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *