ඉදිරි මාස 18 දී ජනතාවට හොදම පාඩම උගන්වනවා

පොහොට්ටුවට ඒ පාඩම කියාදෙනවා

ඉදිරි මාස 18 දී ජනතාවට හොදම පාඩම උගන්වනවා පොහොට්ටුවට ඒ පාඩම කියාදෙනවා ඉදිරි මාස 18 දී අපිට ඇතිවෙන්නත් නැතිවෙන්නත් පුළුවන් ඒ මාස 18 දී ජනතාවට දියහැකි සියලු සහන ලබාදීමට කටයුතු කලයුතු බව මේ රජයට යෝජනා කරනවා. වී ගොවියාට ලබාදුන් පොහොර සහනාධාරය තේ රබර් පොල් ඇතුළු අතුරු බෝග වගාකරන සියලු ගොවීන්ට ලබාදීමට කටයුතු කලොත් පසුගිය මැතිවරණයෙදී ජනතාව ආණ්ඩුවට කියාදුන් පාඩම ඉගෙනගෙන පෙරලා ජනතාවටම ඒ පාඩම කියාදිය හැකියි ඒ වගේම පොහොට්ටුවට ඒ පාඩමේ හොදම පාඩම කියාදෙන්නත් අපි සූදානම්.සංඛ්‍යා ලේකන මගින් ගෙනෙන සංවර්ධනය නොව ජනතාවගේ හිතට දැනෙන ඇගට දැනෙන සංවර්ධනය ලබාදෙන්න අපි සියලු දෙනාම අදිටන් කරගත යුතු බව මා ප්‍රකාශ කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැයි දිනය වෙනුවෙන් සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා පිටියේ පවතී ජන රැළිය අමතමින් මේ අදහස් පලකරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *