පවතින අර්බුධය විමර්ශනය කිරීමට UN නියෝජිතවරියක් මෙරටට

බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ද පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ

දැනට ශ්‍රී ලංකාව මුහුන දී ඇති දේශපාලන අර්බුධකාරී වාතාවරණය සම්බන්ධව විමර්ශනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආසියා ශාන්තිකර කලාප භාර ප්‍රධානී මේරියම් යම්ෂිඩා මහත්මිය ඊයේ(29) මෙරටට පැමිණ තිබේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වාතාවරණය සම්බන්ධ විමර්ශනයකට බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු ද පැමිණීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඔවුන් මෙරටට පැමිණෙන්නේ අදාල අර්බුධයට ලක්ව ඇති පාර්ශවයන් සමගින් සෘජුව සාකච්චා පැවැත්වීම කටයුතු සම්බන්ධීකරණ කර ඇත .මෙම සංචාරයේ දී ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු දේශපාලනඥයින් කිහිපදෙනෙකු හමුවී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ද මේරියම් යම්ෂිඩා මහත්මිය තීරණය කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ද මේ වනවිටත් අර්බුධකාරී වාතාවරණයක් පවතින අතර ඒ සම්බන්ධව විමර්ශනය කර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණින් ඇය මෙරටට පැමිණ තිබේ.ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි දේශපාලන ප්‍රවනතාවයන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමුව ඇති නිසා සියලු පාර්ශවයන් සාමකාමීව කටයුතු කිරීමේ වැදගත් කම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පෙන්වා දෙන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *