ඇමැති උදය ගම්මන්පිලගෙන් රුපියල් 100 ඉල්ලා අධිකරණය ඉදිරිපිට උණුසුම්වේ

පසුගිය ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ දී රුපියල් 100 බැගින් ජනතාවගෙන් ලබා ගත් බව

ගම්මන්පිල මහතා පසුගිය ඡන්ද ව්‍යාපාරයේ දී රුපියල් 100 බැගින් ජනතාවගෙන් ලබා ගත් බවත් දැන් ඔහු ජනවරම පාවදී ඇති නිසා රුපියල් 100 යළි අවශ්‍ය බවත් ඔවුහු කීහ.ගම්මන්පිල මහතාගේ පාර්ශ්වයේ කෙනෙක් චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළේය.පොලිසියට පැමිණිලි කරලතවත් අපේ සල්ලි දුන්නේ නැහැනේ.‘ යැයි තවත් අයෙක් කීවේය.බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා අද අධිකරණයෙන් පිටව යද්දි පිරිසක් ඒ මහතාගෙන් රුපියල් 100 ක් ඉල්ලන්නට වීම නිසා උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති විය.

බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු ඇමැති උදය ගම්මන්පිල මහතා වරක් පළාත් සභා මැතිවරණයක් අවස්ථාවේදී ප්‍රසිද්ධියේ ජනතාවගෙන් තම ඡන්ද ව්‍යාපාරය සදහා වියදම් කිරීමට රුපියල් සියයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී

අධිකරණය අසල කෑකෝ නොගසන්නැයි පොලිසිය පිරිසගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *