ජඩ මාධ්‍ය ආයතන ජනතාව අන්දන අතරේ මාධ්‍යවේදීන්ට හිරිහැර වෙනවා

ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත අයිතිය කොල්ල කන බව වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ සභාපති කියයි

මෙරට ප්‍රධාන පුද්ගලික මාධ්‍ය ආයතන දෙකක් සිදුකරන ජඩ මාධ්‍ය කරනය නිසා රටේ ජනතාව සතු සංඛ්‍යාත අයිතිය අමුවෙන් කොල්ල කන බව සමාජ ජාල සහ වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්ගේ  සභාපති චතුරංග අල්විස් මහතා සදහන් කරයි

අද වන  විට මෙරට නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයට බරපතල තර්ජනයක් එල්ලවී තිබෙනවා මේ පුද්ගලික ජඩ මාධ්‍ය ආයතන දෙක කරන්නේ ආණ්ඩුවේ කුණු හෝදන එක එම ayathana දෙක මෙතරම් ආණ්ඩුවට කඩේ යන්නේ මොකද කියලා රටේම ජනතාව දන්නවා දැන් මේ ආයතන දෙක හැසිරෙන විදිය බලන්න එදා හැසිරුණු විදිය බලන්න යහපාලනය කාලේ ළුණු මෙහෙම ගණන් ගියානම් බලන්න තිබුණා ඔවුන්ගේ මාධ්‍ය ක්‍රියා කරන විදිය

අද රටේ ජනතාවට මේ ජඩ මාධ්‍ය ආයතන deka මගින් ඇති තරම් බොරුව ඇත්ත කරන්න හදනවා ජනතාවමෝඩයෝ නොවෙයි ඔය කථාවලට රැවටෙන දැන් ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා මෙම ආයතන ප්‍රතික්ෂේප කරන්න රාජ්‍ය මාධ්‍ය හැසිරීම ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ

මේ සියළු ආකාරයේ මාධ්‍ය අවභාවිතයන්ට වග කියන්න ඕනෑ  රජය  බලයට ඇවිත්  දින 30 වෙනකොට කොහොමද වෙනස මාධ්‍යවේදීන් 13 දෙනේකුට  හිරිහැර වෙනවා ඒ කිසිවක් ගැන අද රටේ මාධ්‍ය කථා කරන්නේ නැහැ  වෙනදා   බඩු මිළ වැඩි වෙනකොට පොළවල් ගානේ ගිහිල්ලා ජනතාව ඉන්ටවිව් කරන මාධ්‍ය අද අහස උසට බඩු ගණන් ගිහින් තියෙන වෙලාවේදී නිහඩ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය තියෙනවා එදා බඩු මිළ වැඩි වෙන අවස්ථාවේ එම මාධ්‍ය වාර්තාකරණය හරි ඒක තමයි විය යුත්තේ දැන් මිළ වැඩිවෙනකොට නිහඩ වීම කියන්නේ මේ මාධ්‍ය තියෙන්නේ කාගේ පැත්තේද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්

මේ ජඩ මාධ්‍ය වලට පාඩම උගන්වන්න තිබුණු අවස්ථාව අහිමි කලේ මැතිවරණ කොමිසම ඔවුන්ට තිබුණු අවස්ථාවෙන් නිසි ප්‍රතිපල ගන්න මැකෝ අසමත් වුණේ කුමක් නිසාදැයි අපිට ප්‍රශනයක් තියෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *