මිනුවන්ගොඩ නගරයේ පැරණි බෝගසක් කඩාවැටී නිවාස දෙකකට හානි

නිවාස දෙකකට සහ ලොරි රථයකට දැඩි අලභාහනි සිදුව ඇත

අද උදැසන 6 ට පමණ මිනුවන්ගොඩ නගර මධ්‍යයේ නිවාස පෙලට සහ කඩ වීදියට මායිම්ව පිහිටි විශාල බෝගසෙහි කොටසක් කඩාවැටීම නිසා නිවාස දෙකකට සහ ලොරි රථයකට දැඩි අලභාහනි සිදුව ඇත වසර 100 කට වඩා පැරණි මෙම බෝගස මධ්‍යයේ විශාල කුහරයක් සැදීම නිසා කඩ වැටීම සිදුව ඇත ඉතිරිව ඇති බෝගසේ කොටසෙහි විශාල කොටසක් තවත් අනතුරකට අත පොවන මානයේ නිසා මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව සදහන් කර ඇත්තේ එම නිවාස පදිංචි කරුවන්ට එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වන ලෙසයි.

අද උදැසන සිට කඩාවැටුණු බෝගසෙහි කොටස ඉවත් කිරීම සදහා කටුනායක සිවිල් ආරක්ෂක මුලස්ථානයෙන් බට පිරිසක් යොදවා ඇත එහෙත් අනතුරු අවධානම සහිත බෝගසේ ඉතිරි කොටස ඉවත්කිරීම සදහා කිසිවෙකු මේ වනතුරු මැදිහත්ව නොමැත මේ ආසන්නයේ ඉන්ධන හලක් තිබෙන නිසා මෙම අනතුරු සහිත බෝගසේ ඉතිරි කොටස හැකි ඉක්මනින් ඉවත් කරන ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *