අද දිනයේ කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තාවෙයි

අද දිනයේ කොරෝනා මරණ දෙකක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 142 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සඳහන් කළේය.මෙලෙස මියගිය දෙදෙනාම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයන් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සඳහන් කළේය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *