සාකච්ඡා අසාර්ථකයි වර්ජනය ස්ථිරයි

දුම්රිය රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය

අද (08) රාත්‍රී 12 සිට වැඩ වර්ජනයක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර සිටින දුම්රිය රියදුරන්ගේ වෘත්තීය සමිතිය සමග ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අතර මීට සුළු මොහොතකට පෙර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණ . අද උදෑසන 10.00ට මෙම සාකච්ඡාව පැවැති අතර පැය 1 1/2 පමණ කාලයක් පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී නිසි විසඳුම් නොලැබුණු නිසා තීරණය කර තිබූ පරිදි වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාත්තීය සමිති තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *