මිනුවන්ගොඩ – පෑලියගොඩ කොර‍ෝනා පොකුර 12,000 පනී

මිනුවන්ගොඩ – පෑලියගොඩ කොර‍ෝනා පොකුර 12,000 පනී

ඊයේ දිනය තුළදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 369 ක් දක්වා ඉහළට

මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරට) පස්වරු 21.30 වනවිට තවත් ආසාදිතයන් 92 දෙනෙකු එක් වී තිබේ. එම පිරිසත් සමග දිනය තුළදී හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 369 ක් දක්වා ඉහළ ගියේය.

අද දිනයේදී හඳුනාගත් ආසාදිතයන් සියලු දෙනා පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරෙහි ආශ්‍රිතයෝ වෙති.

අද දිනට පෙර මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොරෝනා පොකුරෙහි සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 11,858 ක් වූ අතර දිනයේදී හඳුනාගත් පිරිස සමග එම අගය 12,227 ක් විය.‍

Today Minuwangoda and Paliyagoda Covid 19 group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *