අද දිනයේ කොරෝනා අසාධිතයින් 201 දෙනෙකු හඳුනාගෙන

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 201 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ඒ අනුව අසාධිතයින් වාර්තාවන ප්‍රදේශ මෙසේයි

පෑලියගොඩ මාළු වෙළෙඳපොළේ ආශ්‍රිතයින් 140
නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් 37
ධීවර වරායන්වලින් 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *