රටපුරා රතු තරුවෙන් ජනතාවට අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂාව සලසයි!!

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධ රතු තරුව සංවිධානය මහා පොලවේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් තම යුතුකම ඉටිකරමින් මුඛ ආවරණ බෙදා දීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇත රට විවසනයකට පත්වූ සෑම අවස්ථාවකම තම පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරී රතු තරුව සෑම අවස්ථාවකදී මෙන්ම මෙවරද තම ජාතික යුතුකම ඉටුකිරීමට පසුබට නොවන බවත් සදහන් කරන ලදී .

මේ මොහොතේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක උපකරණ සහ දියරයන් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් රට පුරා රතු තරුව ජාතික බලකාය කටයුතු කරන බව එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කරන ලදී රටක් ලෙස මේ මොහොතේ තමන් ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවත් රජය සීත කාමර වල සිට සැලසුම් සකසන විට ජාතියම අනතුරට පත්වනතුරු බලාසිටීමට තම සංවිධානයට නොහැකි බවත් සදහන් කරන ලදී .

මේ මොහොතේ අප සිදුකරන්නේ එම ජාතික අරමුණ බවත් සදහන් කරන ලදී තමන්ටද තම දරු පවුල් සමග නිවසට වී සිටීමට ඇති අවස්ථාව වෙනුවට තෝරාගත් මග දුෂ්කර වුවද ජනතාව වෙනුවෙන් තම යුතුකම නොපිරිහෙලා ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් රටපුරා තම සංවිධානයේ ජාලය ක්‍රියාත්මකව ජනතා සේවය ඉටුකරන බවද සදහන් කරන ලදී.රෝහල් වල අඩුපාඩු වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වල අඩුපාඩු සහ ජනතවගේ දෛනික අවශ්‍ය තාවයන් වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් දක්වන බවද සදහන් කරන රතු තරුවේ සංවිධායකයන් සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *