නඩු..කුඩු..බාර් සහ ගල් කොරි තියෙන අය ගම්පහ අපේ කණ්ඩායමේ නැහැ

ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයා පොඩි ළමයෙක් වගේ ජාතික ජන බලවේගයේ අපේ ලැයිස්තුව සම්බන්ධයෙන් විරෝධයක් එල්ල කළා ඒක මැතිවරණ නීතිය අනුව කල හැකි දෙයක් නොවන තේරීම් භාර නිලධාරීතුමා පැහැදිළි කළා ඒක නොදැනුවත්ව කරපු ලාමක වැඩක් කියල්ලා කියන්න කැමතියි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ සටනේ ඉන්නේ පක්ෂ තුනයි එම ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙහි ඉන්න ජාතියේ මිනිසුන් ගම්පහ ජාතික ජන බලවේගයේ ලැයිස්තුවේ නැහැ අපේ කණ්ඩායමේ පස්කපන ,වැලි කපන,මැටි කපන ,ගල් කොරි තියන් ඉන්න ය නැහැ

මහාධිකරණයේ නඩු තියෙන අය නැහැ කුඩු කාරයෝ කසිප්පු කාරයෝ අපේ කණ්ඩායමේ නැහැ ඔය කණ්ඩායම් වල 15 විතර ඉන්නේ නඩු තියෙන වංචා දුෂණ වලට සම්බන්ධ අය බව කියන්න කැමතියි අපි කියනවා ජනතවට අපේ ලැයිස්තුව බලන්න අනෙත් ලැයිස්තු බලන්න වෙනස වටහා ගන්න ලෙස ජනතවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හොද වෘතිකයන් කණ්ඩායමක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අපි ගම්පහ සටන අතට අරගෙන රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු සමග එකතුවෙන්න කියල්ලා ජාතික ජන බලවේගය ගම්පහ ජනතාවට ආරාධනය කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *