ගම්පහ ගුරුවරයාගේ සමීපතම යන්ට කොරෝනා වෛරසය නැහැ

ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙකු කොරෝනා ආසාධනය වීම නිසා ඔහු සමග ලගින් ඇසුරු කල 154 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණයන් වෙත යොමු කිරීම සිදු කරන ලදී එම වාර්තා මගින් ඔවුන් කිසිවෙකුට කොරෝනා ආසාධනය වී නොමැති බවට තහවරු වී ඇති බව ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රකාශකයෙකු අප වෙත සදහන් කරන ලදී

කන්දකාඩු පුන්රුප්තාපන මද්යස්ථානයේ තම සමීප හිතවතෙකු එම මද්‍යස්ථානය වෙත ගොස් ඇති අතර එම පුද්ගලයා මාර්ගයෙන් අදාල භෞථික විද්‍යා ගුරුවරයාට වෛරසය අසාධනය වී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වන අතර ඔහු උපකාරක පන්තියක් පවත්වාගෙන යන අතර එම පන්තියට පැමිණි සිසුන් සහ ඔවුන්ගේ සමීපතමයන් PCR පරීක්ෂණ සදහා යොමුකර පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබී ඇති බවද සදහන් කරන ගම්පහ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය තව දුරටත් මෙම පිරිස ගැන සුපරීක්ෂා කාරී වන බවත් සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *