සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නොවෙයි මේක සවුත්තු අමාත්‍යංශය වෙලා

රාජිත ඉන්න කලේ පවා වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්තයා ඉවත් කලේ නැහැ

දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නොවෙයි මේක සවුත්තු අමාත්‍යංශය වෙලා මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් අද පවතී මාධ්‍ය හමුවකදී සදහන් කරන ලදී හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉන්න කලේ පවා වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහත්තයා ඉවත් කලේ නැහැ එයා මහින්ද මහත්තයාගේ මිනිහෙක් කියලා රාජිත දැනගෙන හිටියා එත් දක්ෂයෙක් නිසා ඉවත්කලේ නැහැ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් තුමා තමයි අත්සන් කරලා තියෙන්නේ මේක ඇමතිවරිය දන්නේ නැහැ කියනවා අගමැති තුමාට කිව්වා ජනාධිපති තුමාට ලියලා අතේම යැව්වා ඉක්මනටම ලෙබෙන විදියට අපි සියල්ල කළා අපි බලන් ඉන්නවා මේක නිවැරදි කරනකම් නැතිනම් අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා කවුරු හරි මේ ආණ්ඩුවේ කෙනෙක් තමයි නියෝගය දීලා තියෙන්නේ අගමති දන්නේ නැති ඇමතිවරිය දන්නේ නැතිව කොහොමද මෙයා මාරු කලේ අපි මේකට කාලය දෙනවා නැතිනම් ජනතාව සමග පාරට බහිනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *