මාධ්‍ය හොරු රකිනවා අපිට පහර දෙනවා පුදුම රටක් මේක

බැදුම්කරය වගේම මේකත් වංචාවක්

අපේ රටේ මාධ්‍ය ගැන කණගාටු වෙනවා කිසියම් ආන්දෝලනාත්මක සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් වෙනත් රටක මාධ්‍ය ආයතනයක වාර්තාවක් පල කරපු එක සම්බන්ධයෙන් සොයා බලන්නේ නැතුව වාර්තා කරන්නේ නැතිව නින්දෙන් නැගිටලා වගේ එම වාර්තා සම්බන්ධයෙන් මෙරට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වලට අදාල සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලීම සදහා බලකරනවා වෙනුවට ඒ වාර්තා රැගෙන යන අපගේ අඩුපාඩු විවේචනය කරනවා.

මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ පලිගැනීම කරන්න එපා කියලා මේ පළිගන්නේ ඔබෙන්මයි මෙරටේ ජනතාවගේ සල්ලි සහ දේපල වෙනුවෙන් තමයි මේ රන්ජන් පෙනී සිටියේ. එදා බැදුම් කරය වංචාවක් කියලා ඉස්සෙල්ලම කියපු කෙනා මම .ඒ වගේම මේකත් වංචාවක් මේ වංචාව සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.ඒවගේම හන්දිගනේ ගිහින් පුවත් වාර්තාව විවේචනය කරන්නේ නැතිව තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න හොදම නීති ශිෂ්‍යා ලවා ඒ පත්තරයට විරුද්ධව නඩුවක් දමන්න මිලියන 1000 ක විතර වන්දියක් ගන්න පුළුවන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *