මේක පරණ චැසියට අලුත් බොඩියක් ගහපු ආණ්ඩුවක්

බැදුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් පොදුජන පෙරමුණ එදා කිව්වේ එහි වංචාවේ ගන්නන් හැදීම ට්‍රිලියනයක් මේ අවුරුද්දේ ගෙවන්න තියෙන ණය මුදලෙන් බාගයක් එතරම් වංචාවක් සිදුකල වංචාව සම්බන්ධයෙන් කොටි 200 වියදම් කරලා කෝප් කමිටුවේ විගණන වාර්තාව එලියට එන්න තිබුණු දවසට් ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිනවා

මේ තමයි ජනතාවට කොකා පෙන්වන විදිය ජනතාව බැදුම්කර හොරු අල්ලන කියලා ඉහලින්ම ඔසවලා තියලා දවස් කීයද ගියේ දැන් බැදුම්කර හොරු නිදහස් කිරීමේ පියවර ගන්නවා mcc එක ගැන දැන් අමුතු කථා කියනවා කට්ටියක් අහෝසි කරනවා කියනවා පුලුවන්නම් ජනාධිපති තුමාට කියන්න තිබුනා MCC අහෝසි කරනවා කියලා එතුමා වරාය ගිවිසුම සලකා බලන්න කියලා කියනවා MCC ගැන කතාවක් නැහැ දැන් කියනවා

ගිවිසුමේ අහිතකර වගන්ති ඉවත් කරලා සලකා බලනවා කියනවා ලබන අවුරුද්දේ විදේශීය ණය සහ දේශීය නය බිලියන 2000 තියෙනවා ගෙවන්න මේක පරණ චැසියට අලුත් බොඩියක් ගහපු ආණ්ඩුවක් ජනතාවට අපි කියන්නේ පසුගිය කාලේ එජාපය අසාර්ථකයි ඒ නිස එයාලට ආණ්ඩුවේ කාර්ය කරන්න බැරිව විපක්ෂයේ කාර්ය කරන්නේ කොහොමද අලුත් ආණ්ඩුව බදු අඩුකලා එකේ වාසිය රටේ ජනතාවට ලැබිය යුතුයි දේශපාලන වේදිකාවේ කියපු කතාව තමයි පොහොර නිකන් දෙනවා කියන එක හැබැයි මේ මහා කන්නය සහනාධාර ලැබිලා නැහැ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *