රාජ්‍ය සේවක වැටුප් ගෙවීමේ අර්බුධයක් ඇතිවෙයි ද??

ඇමති සුඛ විහරණයට නිසි වේලාවට මුදල් ,ජනතාවට හතේ හත

වත්මන් යහපාලන රජය සංවර්ධනය පිළිබද විවිධ ප්‍රකාශයන් කළ ද රාජ්‍ය ෙසේවකයින්ගේ වැටුප්  ගෙවීමට පවා අසමත් ව අැති බව වාර්තා වේ. ගම්පෙරළිය, ඒන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන් වෙනුවෙන් මුදල් වෙන්කිරීම හේතුවෙන් මේ තත්වය උද්ගතව අැති බව රාජ්‍ය  සේවකයින් සදහන් කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අමාත්‍යංශය වන ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ අාර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයද මේ හේතුවෙන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව අැතැයි වාර්තා වේ. සේවකයින්ගේ අතිකාල සහ අාපදා ණය ලබාදීම පවා පමා කර අැතැයි ද  ඒම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් පැවසීය.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරුන්ගේ සුඛ විහරණය සදහා නිසි  වෙලාවට මුදල් වෙන්වන අතර රජය සාමාන්‍ය ජනතාව පිලිබද කිසිදු සැලකිල්ලක්  නොදක්වමින් සිටින බවද රාජ්‍ය  සේවකයින්  චෝදනා කරයි.  රාජ්‍ය සේවාවද පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ කූඨ උපායක් ලෙස රජය මෙසේ ක්‍රියා කරන්නේ දැයි සැකයක් මතුවන බවද ඔවුන් සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *