එ.ජා.ප.යේ නායක,නියෝජ්‍ය නායක හා උප නායකතනතුරු වල වෙනසක් නැහැ.

 

 තනතුරු වලට නම්කළ අය මෙන්න.

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු සඳහා අද පස්වරුවේ එහි නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හා පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කමිටු සාමාජිකයන් අතර සාකච්චාවක් පැවැත්වුවා.එහිදී තීරණය වී ඇත්තේ පක්ෂයේ නායක,නියෝජ්‍ය නායක හා උප නායක යන තනතුරු වල කිසිඳු වෙනසක් සිදු නොකිරීමටයි.ඒ අනුව පක්ෂ නායක ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත්,නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාත් උප නායක ලෙස රවී කරුණානායක මහතාත් තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇති.මෙම සාකච්චාවේදී යෝජනා වී ඇත්තේ පක්ෂයේ නව  මහ ලේකම් ලෙස අඛිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ,නව සභාපති ලෙස කබීර් හෂීම්, නව ජාතික සංවිධායක ලෙස හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා හා නව භාණ්ඩාගාරික හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
පත් කිරීමටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *