“ජනපති සමග සාකච්චා නැහැ” ව්‍යවස්ථාව කියවන්න එච්චරයි // ජවිපෙ

අර්බුධයට විසදුම සාකච්චා කියල ද හිතන්නේ

ව්‍යවස්ථාව කඩපු ජනපති හමුවෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එජාපයට අවශ්‍යනම් සාකච්චා තියන්න අපි එහි කිසිම පාර්ශවයකට සම්බන්ධවෙන්නේ නැහැ .මේ ප්‍රශනය වට මේස සාකච්චා වලින් විසදන්න පුළුවන් ප්‍රශනයක් නොවෙයි මුළු රටම අගාධයට අද දමමින් ජනාධිපති වරයා සිදුකල ව්‍යවස්ථා විරෝධී කටයුත්ත සමනය කරගන්න දරන උත්සහයක් පමණයි මේක ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයා සමග කරන කිසිදු සාකච්චාවක් මේ අර්බුධයට විසදුම් නොවෙයි.

මේක රටේ ජනතාව තේරුම් අරන් තියෙන්නේ අපි පැහැදිළිව කියනවා එදා 26 වෙනිදා සිදුකළ ව්‍යවස්ථා විරෝධී කටයුත්ත ජනාධිපතිවරයා දිගින් දිගටම නියලී සිටියා මේ නිසා අපේ ස්ථාවරය අපි පැහැදිළිව කියල තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධානියා කථානායක ඔහු තමයි ව්‍යවස්ථාදායකයේ ප්‍රධානියා ඔහු කියනවානම් පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාශ බංගය සම්මත වුණා දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති වරයෙකු හෝ අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නොමැති බව සදහන් කලා .

ඉතින් ජනාධිපතිවරයාට ඉන් එහාට පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවන කිසිම සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මැදිහත් වීමක් කරන්න බැහැ කරන්න තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වීමට හැකි පුද්ගලයා අගමැති වරයා වශයෙන් පත්කිරීම පමණයි එක තමයි ව්‍යවස්ථාව එතනින් එහා දෙයක් නැහැ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *