අද ආණ්ඩුව කරන අය විපක්ෂයේ සිටියාද කියා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා

වර්තමාන ආණ්ඩුව කරන උදවිය විපක්ෂයේ සිටි කාලයේ සිදුකල ප්‍රකාශ සහ වර්තමානයේ සිදුකරන ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය ගැන ජනතාව අවධියෙන් බැලිය යුතුයි බලය ගන්න මේ අය නොකීවේ මොනවාද අද ජනතාව ඉදිරියේ දක්වන රංගනය මොකද්ද අද විමල් වීරවංශ උතුරේ දෙමල ජනතාවට හැලි වලං බෙදනවා සිංහල නාම පුවරු ගැන පසුගිය කාලයේ කථා කරපු මෙයා දැන් අපුරුවට දමිල භාෂාව උඩින් තියෙන සමරු විවුරුත කරනවා රෑ දැනියෙල් දවල් මිගෙල් වැඩ කරන්නේ අපි මේ දේවල් වලට විරුද්ධ නැහැ අපේ කාලයේ මේවා කරන කොට දකුණේ වේදිකා ගානේ ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගහපු විමල් වීරවංශ මහත්තයාට අද දිට්ට ධම්ම වේදනීය කරුමය පහත වෙලා

අපි මේ රටේ සියලු ජාතීන් සමග සුහදව වැඩ කළා උතුරට එකක් දකුණට තව එකක් කලේ නැහැ මේවා දකින ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕනෑ යහපාලන රජය කරපු වැඩේ ඔවුන් දැන් අපුරුවට කරනවා දැන් සහන දෙන්න තුනෙන් දෙක ඉල්ලනවා සහන දෙන්න ආණ්ඩුවට තුනෙන් දෙක නොවෙයි 225 ම සහය දෙන්න අපි සුන්දනම් බව අද විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පවතී මාධ්‍ය හමුවේදී එජාප මන්තීවරුන් වන හරීන් ප්‍රනාන්දු මුජිබකර් රහුමාන් ඇතුළු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *