නායකයෝ දෙන්නාගේ ඔළු කණවුන් දෙපැත්තේම ඉන්නවා

මම ඝාතන සංස්කෘතියට එදත් අදත් විරුද්ධ කෙනෙක්

මම ලසන්ත වික්‍රමතුංග මැරුවට විරුද්ධයි උපාලි තෙන්නකෝන්ට ,කීත් නොයාර්ට,පොද්දල ජයන්තට පහර දුන්නට විරුද්ධයි ඒවාගේම එදා ඝාතන සස්කෘතියට තදින්ම විරුධවුණු කෙනෙක් මම ඒනිසයි අපි ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සේ අපිට තිබුණු එකම ශක්තිය ජනතාව විතරයි එදා අපි එළියට ආවේ දැන්වගේ බලුපොර කරන්න නොවෙයි අද තමයි සමහරුන්ට වික්‍රමසිංහ එපාවෙලා තියෙන්නේ එදා ධාතු කරඩුව වගෙයි රනිල්ව අරන් ආවේ.රනිල් වික්‍රමසිංහ උදව් කරපු නිසයි මේක දිනන්න පුළුවන් වුණේ. ජනාධිපති තුමත් එවගෙයි එජාපයේ අයටත් එදා කරඩුව වඩම්මනවා වගෙයි. මේ දෙපැත්තේම ඉන්නවා මේක නැතිකරන්න ආපු වුන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *