ආණ්ඩුකාර ධූරයකට පත්වූ ලාබාලම පුද්ගලයා // කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතාය

නිල වශයෙන් සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම අද ගාල්ලේදී

දකුණු පළාතේ ආණ්ඩුකාර ධූරයට අභිනවයෙන් පත්වූ රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා නිල වශයෙන් සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම අද (2019 ජනවාරි 14 දින) ගාල්ල, පහළ ඩික්සන් පාරේ ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලයේ දී සිදුවිනි.

වැඩ භාර ගැනීමේ උත්සව අවස්ථාව සදහා හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ඌව ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා,දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ෂාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා, පළාත් අමාත්‍ය නීතිඥ යූ.ජී.ඩී. ආරියතිලක මහතා ඇතුලු මැති ඇමති වරුන් පිරිසක් එක්විනි.දකුණු පළාත් සභාවේ නවවන ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත් වූ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා බණ්ඩාරවෙල මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.

සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ව්‍යාපාරය සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳව මධ්‍යස්ථානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා ආණ්ඩුකාරවර ධූරයකට මෙතෙක් පත්වූ ලාබාලම තැනැත්තාද වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *