ලෝකය වසාගත් කොරෝනා වසංගතය නිසා ඔලිම්පික් වසරකින් කල් දමයි

ලෝක යුද්ධයෙන් පසු ඔලිම්පික් තරගාවලිය කල් යයි

ලෝකයම භීතියට පත්කළ කොරෝනා වෛරසය නිසා දෙවන ලෝක යුද්ධය සමන් පසු ලෝකයේ ක්‍රීඩා මහා මංගල්‍ය වන ඔලිම්පික් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව වසරකින් දීර්ඝ කිරීම අද දිනයේ සිදු කරන ලදී.ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරදී ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර තිබූ ඔලිම්පික් තරගාවලිය මෙලෙස වසරකින් කල් දමා ඇත ජපානයේ කොරෝනා වෛරසය පාලනය කලද බහුතරයක් ලෝකයේ රටවල තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින කොරෝනා වසංගතය නිසා දිනෙන් දින අසාධිතයින් වර්ධනය වීමත් මරණ අනුපාතය වර්ධනය වීමත් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මෙම තරගාවලිය ආරම්භ වීමට මත්තෙන් ලොව බොහෝ රටවල් සදහන් කලේ තම රට ඔලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය කිරීමා සදහා ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් එක් නොකරන බවයි මේ තත්වය මත ජපානයේ ඔලිම්පික් තරග සංවිධායකයින් දැඩි අර්බුධයකට පත්වන ලදී අවසානයේ ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුව සහ ජපානයේ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් සංවිධායකයින් අතර සිදුකල සාකච්චාවකින් පසුව වසරක කාලයකින් ඔලිම්පික් තරගාවලිය දීර්ඝ කිරීමට එකග තාවයකට පත්වීමෙන් අනතුරුව තරගාවලිය කල් දමන බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *