අසාධිතයින් 15 දෙනෙකු හමු වීමත් සමස්ථ රෝගීන් ගණන 1045 දක්වා ඉහළට

තවත් කොරෝනා අසාධිතයින් 15 දෙනෙකු හමු වීමත් සමග මෙරට සමස්ථ රෝගීන් ගණන 1045 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරයි ඩුබායි සිට පැමිණ නිරෝධායන මධස්ථානයක නිරෝධායනය වෙමින් පැවැතී 15 දෙනෙකු අසාධිතයන් බව ට හදුනා ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *