අද දිනට අසාධිතයින් 40 යි ආසාධිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1789 ක් වෙයි

අද දිනට මෙතෙක් හමුවූ කොරෝනා අසධිතයින් ගණන 40 වන අතර ඒ අනුව මෙරට කොරෝනා ආසාධිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1789 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.එම නව රෝගීන් 40 දෙනාගෙන් 36 දෙනෙකු නාවික හමුදා සාමාජිකයින් වන අතර අනෙක් 4 දෙන විදෙස් ගතව පැමිණ නිරෝධායනය වන හතර දෙනෙක් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සදහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *