කොටි නැගිටිනවා කියපු අය පොලිස් නිළධාරීන් ඝාතනය දැක නැහැ

කරුණා අම්මාන් ට්විටර් පණිවුඩයක් තබා කියපු පණිවුඩය

මඩකලපුවේ සිදුකල වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් කරුණා අම්මාන් පසුගියදා මම කරුණා අම්මාන් ට්විටර් පණිවුඩයක් තබා කියපු පණිවුඩය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සැකයක් මතුවෙනවා T 56 ගිණි අවියක් ගෙනැල්ලා මේවිදියේ සිදුවීමක් කළේ 2015 වසරට පස්සේ මේ රටතුල තිබෙන සංහිදියාව නැති කරන්න කරපු තත්වයක් වහාම ජනාධිපතිතුමාව මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා කියන්න ඕන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපති තමයි කරුණා අම්මාන් දැන් කාගේ පැත්තේද ඉන්නේ.

උතුරේ මහ විරු සැමරුම ස්ථාන ගණනාවක සිදුකලා අපි අහන්න කැමතියි ගම්මන් පිලලා ,විමල් වීරවන්ශලා දැන් කොහේද ඉන්නේ අපි ආණ්ඩුව තිබුණු කලේ මෙහෙම උනානම් දකුණ ගිණි තියලා මේ කට්ටියට අපි පුළුවන්නම් පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්න අපි ජනාධිපති තුමාට ස්තුති වන්ත වෙනවා මේ සැබෑ තත්වය රටට හෙළිකරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට.මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කරණ ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *