දෙවන පාසල් වාරය ආරම්භය මැයි 11 දක්වා දීර්ඝ කරයි

මෙවර දෙවන පාසල් වාරය අප්‍රේල් 20 දින ආරම්බ කිරීමට කලින් සැලසුම් කර තිබුනද දෙවන පාසල් වාරය මැයි 11දින ආරම්භ කිරීම⁣ට රජය තීරණය කළ බව ජනාධිපති මාධ්ය ඒකකය නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් කියයි.

කොරෝනා වයිරසය පැතිර යාම හේතුවෙන් පාසල් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව උදෙසා දින නියමයක් නැතිව වසා දැමුණු පාසල් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීම මැයි 11 ආරම්භ කිරීමට තීරණය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *