ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමාදානයේ සැතපේවා // මංගල කියයි

ට්විටර් ගිණුම මගින් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ

පුරා වසර 67 ක කාලයක් මෙරට දේශපාලනයේ සුවිශේෂී කාර්ය භාරයක් සිදුකල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමාදානයේ සැතපේවා” යැයි සඳහන් කරමින් මංගල සමරවීර මහතා විසින් සිය ට්විටර් ගිණුම මගින් පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබේ.මෙරට පාලන බලය හොබවමින් රට ජාතිය වෙනුවෙන් සුවිසල් සේවාවක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් සිදුකර න ලදී

“1951 සිට 2018 දක්වා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී, සිරිමාවෝ, අනුර සහ චන්ද්‍රික බණ්ඩාරනායක යන අයගේ ආදරණීය පක්ෂය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ද්‍රෝහියා විසින් පවාදී ඝාතනය කරන ලදී. මල්වඩම් අනවශ්‍යයි!” යනුවෙන් එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *