යකඳුරන්ගේ හපන්කම්.. මහා බලගතු ආසන පූට්ටුව ඇලවීමේ රහස

මන්තර බලයෙන් සිදු කරන ආසන පූට්ටුව සත්තකින්ම බියකරුය.අපේ රටේ අදනම් විවිධ පූට්ටු තිබුන ද මන්තර බලයෙන් පුටුවට තියා ඇලවීම නැති නම් මන්තර බලයෙන් සිදු කරන පුටුවට තියා ඇලවීම ජන්ද කාලයේ පෝස්ටර් ඇලවිම මෙන් සුන්දර නො වේ. බිය ජනකය.

යකඳුරා තමාට යම් කරදරයක් හෝ හිරිහැරයක් හෝ ගරුත්වය නොදැක්වු විට කටමැද දොඩවන පිරිස් වලට,යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර විස්වාස නොකරන අයට ඒ සම්බන්ධයෙන් විහිළුවට හාස්‍යයට උපහාසයට සරදමට ලක් කරන පුද්ගලයන් එදා මෙන්ම අද ද සමහර දක්ෂ යකඳුරෝ විසින් සත්තකින්ම පුටුවට තියා ඇලවීම නැති නම් ආසන පූට්ටව නැමති ගුරුකම සිදුකර එකි පුද්ගලයා සමාව ගන්නා තුරු පැය ගණනාවක් එම අසුනේම එකල මෙන්ම මෙකල ද සමහර අවස්ථාවල දී පුටුවේ අසුන් ගන්නවා තිබෙන ආකාරය දැකිය හැකිය.

මේ ඉතා බිය දෙන ආසන පූට්ටුව වූ කළි මහා බලගතු කටයුත්තකි.එය නියමිත පරිදි සිදු කලයුතු වන්නේය. නැති නම් මරණය පවා එම ආසනයේම පුටුවේම සිදුවන්නේය.

මන්ත්‍රාචාර්ය භූතවිද්‍යා කලාගුරු සාහිතවේ දී රණසිංහ මලල්ගොඩ සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ මේ ආසන පූට්ටුව සම්බන්ධයෙන් අපට අදහස් දැක්වුහ.

මෙය සිදු කරන්නේ විනෝදයට සිදු කළ දෙයක් මන්තර බලයෙන් විවිධ වූ පූට්ටු කිරීම් යකඳුරන් සිදු කරනවා.මෙය ඉන්දියාවෙන් තමයි අපට ආවේ.මෙම ගුප්ත මන්තර ක්‍රම ඒ කාලයේ ඊෂිවරයන් තමයි සිදුකර තියෙන්නේ.සමහරු විනෝදයටත් මේවා සිදු කරනවා.සමහර අහංකාර ඇත්තන්ට ද සිදුකරනවා. ආසන පූට්ටුවට එක් මන්තරයක් එම ආසන පූට්ටුව ගලවන්නට තවත් මන්තරයක් ආදි වශයෙන් තමයි තියෙන්නේ.

පිරිසිදු අත්කහ දියර පුටුවේ ගල්වා සිදු කරන ආසන පූට්ටුව, පිරිසිදුව සකස්කර ගත් පිළියෙළ කර ගත් පුටුවක යන්ත්‍රයක් ඇඳ එය පේවත් කර ජපකර සිදු කරන ක්‍රමවේදයක් ද තියනවා. මෙයට අමතරව,සඳුන් දියෙන් පුටුව පිරිසිදු කර සුවඳ දුම් ගල්වා සිදු කරන ආසන පූට්ටුව ආදි වශයෙන් ක්‍රම රැසක් තියනවා.

මේවා සම්බන්ධයෙන් මහා කතාන්දර තමයි තියෙන්නේ.විවිධ පූට්ටු අතර සමාජයේ අපි දැනගෙන තිබෙන භාවිතා කරන පූට්ටු වර්ග නම් ද තියනවා. දැන් බලන්න චිත්‍ර කාලවේ දී හංස පූට්ටු, පිළිබඳව අපි භාවිතා කරන වචනයක්. මෙයට අමතරව,නයි පූට්ටු,දතකට පූට්ටු,විලක්කු පූට්ටුව,පන්දම් පූට්ටුව,පාලම් පූට්ටුව,වැදුම්ගේ පූට්ටුව,මුඛ පූට්ටුව,කට මූට්ටුව,ලිංග පූට්ටුව ආදි වශයෙන් විවිධාකාර වු   පූට්ටු අතර ආසන පූට්ටුව පිළිබඳව කතාන්දර රැසක් තියනවා.

සමහර පූට්ටු සිදුකරාම මහා පවක් ඇතිවන පූට්ටු තියනවා. ඒ ලිංග පූට්ටුව,වැඳුම්ගේ පූට්ටුව වාගේ පූට්ටු.පාලම් පූට්ටුව ගැන කතා කිරීමේදි පාලමක් පාරක් හදනවා නම් එය අතරමග නතරවන ආකාරයට නැතිනම් කඩාකප්පල් වන ආකාරයට සිදු කරන්න හැකියි. ඇත්තටම වැදගත් යකඳුරන් මේ වැරදි පූට්ටු සිදු කරන්නේ නෑ. දැන් බලන්න කිසිදු මන්තරයක් නැතිවු මේ රටේ දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ ඒ ඒ පක්ෂ අතර පූට්ටු ගහනවා. දෙශපාලන පූට්ටු කියන්නේ ඒවා නේ..

මෙහි දී එක් එක් පළාත්වල මෙම ගුරුකම සිදුකරන ක්‍රමය වෙනස්. අද නම් මෙය සිදුකරන්නේ නැති තරම්.මෙය මහා බලගතු මන්තර බලයෙන් සිදු කරනවා. මේ යටතේ,දුම්මල කීරක් ගසා පුටුව පේවත් කළ සිදුකරන පුටු නැත්නම් ආසන පුටට්වු, ඔසුවලට ජපකර එය පුටුවේ ගල්වා සිදු කර ආසන පූට්ටුව,ශරීරයට හෝ පුටුවට තට්ටුකර සිදුකරන ආසන නැති නම් පුටු පූට්ටුව ආදි වශයෙන් තවත් ක්‍රම රැසක් තියනවා. ඒ ඒ යකඳුරු පරම්පරාවලට ආවේනික ආකාරයේ ආසන පූට්ටු දැකිය හැකියි.

මෙම ආසන පූට්ටුව සිදු කිරීමෙන් පසුව,එය එම යකඳුරා විසින්ම ආසන පූට්ටුවේ විලංගුව ඉවත් කළ යුතුයි. එය සිදුකරන්නේද මන්තර බලයෙන්ම තමයි.මන්තරය ජප කර වම් පාදයට පහරක් ගසා හෝ වම් උරයට පහරක් ගසා යකඳුරා සිදු කරන්නේ එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම් කියා අදාළ පුද්ගලයා පුටුවේ අසුන්ගෙන යන විට එසේ කියා නිවසෙන් හෝ තොවිල් පොලෙන් හෝ යාගපොලෙන් නැතිනම් නිවසින් ඉවත්ව යනවා.

මෙහිදී ඒ ඇඳුරා ගිය පසු ව අදාළ පුටුවේ අසුන්ගත නරයාට නැති නම් පුද්ගලයාට එම පුටුවෙන් නැගිටන්නට නොහැකියි. එය පැය ගාණක් වුවද මේ ආකාරයට පුටුවට තියා බැඳ තබන්ට හැකියි.නැතිනම් ඇලවිය හැකියි.

මෙහි දී මන්තර බලය මිස වෙනත් අනවශ්‍ය වන කිසිදු ද්‍රව්‍යයක් මේ යක් ඇඳුරෝ යොදා ගන්නේ නෑ.අපේ පරම්පරවේ ආසන පූට්ටුව සිදු කරන්නේ අපටම ආවේනික ක්‍රමයකටයි.මලල්ගොඩ සාදිරිස් ගුරු පරපුරේ පරම්පරා පය හයක් මේ ගුරුකම් කරන්නට විවිධ ගුරුකම් කරන්නට දක්ෂ අය වශයෙන් දකුණු පළාතේ ප්‍රසිද්ධයි.මේ පරපුරේ අපේ පවුලේ වැඩිදෙනෙක් කලාකටයුතු යන්තර මන්තර කටයුතු සිදු කරනවා.අපේ තාත්තා සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ කීවාම රටම දන්නවා.

අපේ සාදිරිස් පරම්පරාවම අත්තා,මුත්තා,නත්තා.පනත්තා,කිත්තා,කිරිකිත්තා,මූ මුත්තා මේ සේරම මන්ත්‍රි මන්තර ගරුන්නාසේලා මේ අපේ අද පරම්පරාව තමයි අපි නියෝජනය කරන්නේ වසර පන්සියකට වැඩි ගාල්ල පාරම්පරික මන්තර ගුරුකම් කලාවේ අපට මාතර ගාල්ල යන සම්බන්ධයෙන්,සම්බන්ධතා තියනවා.

ආවට ගියාට අපි ගුරුකම් කරන්නේ නෑ. මුදලට බලයට හෝ සිදුකරන්නේ නෑ.මගේ තාත්තා සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ වගේ මමත් මුදලට වැරදි වැඩවලට මේ සාන්තරය පාවා දෙන්නේ නෑ.ආසන පූට්ටුව සිදු කරන්න අපි දන්නවා.නමුත්,එය කරන්නේ නෑ .නමුත් සිදුකළ හැකි සාත්තරය අප සතුව තිබෙනවා.

දවසක් මමයි, අපේ ලොකු අයියලා දෙන්නයි. තාත්තා සියා එක්ක හබරාදුව,කතළුවේ ගෙදරක යාගයකට තොවිලයකට ගියා අපි මේ යාග හෝමවලට යන්නේ සියලා තාත්තලා සිදුකරන තොවිල් පවිල් වැඩවලට උදව් කරන්න. නැතිනම් අපට පුහුණුවක් ලබා ගන්න. කොළ මල්,ඉති ගෙඩි වට්ටආදි දේවල් කපන්න ඒවායේ කලාත්මක කටයුතු සිදු කරන්න.කෙසෙල් පට්ට සැරසිලි,ගොක්කොළ,ගහලකොල සැරසිලි ආදි දේවල් කපන හැඩතල අපට කියා දෙන්නේ මේ ස්ථානවල දී තමයි.

අපි මෙහෙම කටයුතු කරන විට ගමේ නමක් තියාගත් පුද්ලයෙක් තොයිල් කියන්නේ බොරු යක්කු ඉන්නවා ද කියමින් ඇඳුරන්ට කරන්නට හැකි මොනව ද මම නම් ගණං ගන්නේ නෑ…. කියවමින් පුද්ගලයා කටමැද දොඩවන්නට ගත්තා.සියා හා තාත්තා මොනවා ද කුටු කුටු ගා කතා කරනවා අපි දුටුවා. එහෙම කතා කරන්නේ නම් මහා විනාශයක් කරන්න කයා අපි නම් දැනගත්තා යාගපොලේ සිටි පිරිස අදාල පුද්ගලයා තොවිල් පොලෙන් ඉවත් කරන්නට කටයුත කළද මම මෙතනින් යවන්න යකෙුකුටත් බෑ කියමින් මේ පුද්ගලයා ඝෝෂා කරනවා.

අපේ තාත්තා සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ මෙහෙම කීවා.

සුදු පුතා අර බුලත් දමපු ඉලත් තට්ටුව  ගෙනාවනම් කියලා. මට කීවා. මම එක අරගෙන ආවා. විටක් කාපු තාත්තා අර කට මැද දොඩවමින් යාග පොලේ සිටින පුද්ගලයාට මේ ඉලත් තට්ටුව දීලා කන්න මාමේ විටක් කියලා දෙන්න කියලා මට තාත්තා කීවා.

මම ඒ ආකාරයට සිදු කළා. මේ අතර ඉලත්තට්ටුව අතින්ගත් පුද්ගලයා පුටුවක අසුන් ගත්තා.නැගී සිටින්න බෑ. තොයිල් ගෙදර සියල්ලෝම බලත් විට හැපුවේ අර පුද්ගලයා අසලට ගිහින්.පුටුවේ අසුන්ගත පුද්ගලයා ඉලත් තට්ටුව අතාරින්නේ නෑ. වාඩිවෙලා නැතිනම් අසන්ගත් පුටවෙන් නැගි සිටින්නේ නෑ.කාටත් පුදුමයි.වෙලා තියන කටයුත්ත නම් මසුරංකියා තවත් සමහරු කියනවා දොඩනවා. කතා කරනවා. තොයිල් ගෙදර මහ ජරමරයක් කියා ගමේම පැතිරිලා ගියා.

පසුව තොයිල් ගෙදර ඇත්තෝ අපේ සීයායට තාත්තාට වැඳ මේ පුද්ගලයා පුටවෙන් නැගිටින්නට සලස්සන්න කියලා කීවාට පසුව අදාළ පුද්ගලයා සමාව ගත්තා වැරදි ආකාරයට කතා කරන්නේ නෑ කියලා. අනෙක යාග පොලට රහමෙර බීගෙන එන්නේ නෑ කියලා සමාව ගත්තට පස්සේ තමයි.පුටවෙන් නැගීසිටින්නට සැලසුවේ.

ආසන පුට්ටුව කියලා ඒ දේවල් මම දැන ගත්තේ ඉන් පසුවයි.සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ ඊ ගහ අරගෙන පුටුවේ අසුන්ගෙන සිටි පුද්ගලයාගේ හිස වටා තුන් වරක් කරකවා ඇසෙන නො ඇසෙන හඩින් තාලයට මන්තරයක් ජප කලා. ආසනයෙන් නැගී සිටි පුද්ගලයා පස්ස බලන්නේ නැතුවම දිව ගියා. ඒ සිද්ධිය මට තවමත් මතකයි.

මේ ආසන පූට්ටුව මන්තරය තියෙන මන්තර මේ පොතේ තියනවා. මේවා කාටවත් දෙන්නේ නැ. මෙය වැරදි පුද්ගලයෙක්ට ගියොත් සාත්තරය වැරදියට සමාජගත වෙනවා. ජනගත වෙනවා. ජනතාවට හානියක් වෙනවා. මෙම ආසන පූට්ටු ගුරුකම කරන්නට අපේ සාදිරිස් පරපුරේ අපට හැකියාව තියනවා.වෙනත් ගුරු පරම්පරාවල අයටත් මෙය කළ හැකි යැයි මන්ත්‍රාචාර්ය භූතවිද්‍යා කලාගුරු සාහිතවේදී රණසිංහ මලල්ගොඩ සාදිරිස් ගුරුන්නාසේ පැවසීය.

One thought on “යකඳුරන්ගේ හපන්කම්.. මහා බලගතු ආසන පූට්ටුව ඇලවීමේ රහස

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *