“සැමන් පරිප්පු කළා හිටපල්ලා තුනෙන් දෙක හනිකට දීලා මැරියල්ලා”

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී 2020 මහ මැතිවරණයේ නාමයෝජනා භාරදීමෙන් පසු මාධ්‍යට අදහස් දක්වන ලදී

සැමන් පරිප්පු කළා හිටපල්ලා තුනෙන් දෙක හනිකට දීලා මැරියල්ලා අපි රජයට කියනවා මේක ජාතික ව්‍යවසනයක් රටම අනතුරක තියෙන වෙලාවක මැතිවරණයක් නොවෙයි අවශ්‍ය රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම දේකට අපි අත ඔසවනවා හැබැයි ආණ්ඩුව තමන් කියන කරන දේ විතරක් හරියි කියලා පෙන්වන්න සියලු මාධ්‍ය එකතුව කටයුතු කරනවා

අපි කියනවා අයිය මලෝ එකතුවෙලා මේ මොනවද කරන්න හදන්නේ මෙහෙම ආණ්ඩුවක් කොහොමද රට ගෙනියන්නේ ජනාධිපති ජාතිය අමතලා පරිප්පුයි සැමන් මිළ අඩුකලා කියලා කොරෝනා නැතිකරන්න පුළුවන්ද අද රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාජකාරී කරන්නේ කොහොමද කියලා ආණ්ඩුව හිතුවද අද රටම අරාජිකයි අපි ඔක්කොම එකතුවෙලා රට වෙනුවෙන් වැඩ කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *