ඩොලරය හමුවේ රුපියල තව දුරටත් අසරණ වෙයි

පසුගිය සමයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකය තර්ක විතර්ක දැක්වුවා

ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට ශ‍්‍රි ලංකා රුපියල අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ 180 ඉක්මවා ගියේය. මාස තුනක පමණ කාලයක සිට 170 සහ 180 අතර පවතින ලදී.පසුගිය රජය සමයේ ඩොලරය ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විසින් ක්‍රියාත්මක ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකයේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා විසින් දිනපතා මාධ්‍ය හමු මගින් පැහැදිළි කරණ ලදී.

එහෙත් වර්තමානයේ ඩොලරය ඉහළ යාම සම්බන්ධව පක්ෂ විපක්ෂ සියලු දෙනා පවතින දේශපාලන අර්බුධය හමුවේ මුනිවත රකින බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.එම නිසා වහාම ඩොලරය හමුවේ රුපියල ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කලයුතු බව ඔවුන් සදහන් කරයි.අද මහ බැංකු සටහන් අනුව ඩොලරයක ගැනුම් මිල රුපියල් 176.72ක් වූ අතර විකිණුම් මිල 180.66ක් විය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *